Pekare, slagruta & pendel är tre olika instrument föra att hitta olika energier.

Det vanligaste, som de flesta har hört talas om är att leta efter en vattenåder med slagruta.
Pekare & pendel kan också användas för samma ändamål.

Jag använder mig av pekare som är ett par L-formade metallpinnar för att söka rätt på olika energier som t.ex. Currylinjer & Hartmannlinjer, som är två olika "energinät" som sträcker sig runt jorden.

Currylinjer & särskilt Currykors är inte nyttiga att vistas i för länge då de kan orsaka allt från sömnsvårigheter till fysiska besvär.

Detta är dock mycket omtvistat, men just Currylinjer är något som tagits ut av duktiga slagrutemän i århundraden & dess påverkan finns att läsa mycket om på nätet.

Jag kan även påvisa vart din guide står & dess längd med hjälp av pekare eller visa på andra energier, så som att visa hur stor din aura är.

Katter däremot, trivs i Currykors & lägger sig gärna just på en sån plats, så därför kan man med ganska stor säkerhet säga vart man har ett Currykors inne om katten ofta ligger på en plats.


Det finns mycket att läsa om detta ämne på nätet om man vill.